Klasik

Klasické kazetové obklady stien a stropov vychádzajúce z historických tvarov z ušľachtilého dreva, umiestnené medzi zabudovaným, alebo voľne stojacim nábytkom, dekoračné tapety lemované drevenými soklami, rímsami a pilastrami. Aby interiér vytváral dojem zladeného celku, sú v ňom zakomponované aj interiérové dvere so zárubňami podľa zvoleného prevedenia.

ELEGANT

Dreviny morené na odtieň orech, javor, dub s lakovanouá povrchovou úpravou, z ktorých je vytvorená elegantná plochá kazeta doplnená profilovanými lištami, čím je toto prevedenie stále elegantné, ale cenovo dostupnejšie.

LUXURY

V tomto prevedení je použitý orech, jaseň, dub, s lakovanou povrchovou úpravou bez použitia náhrady lacnejších drevín. Členenie kaziet a ostatných profilovaných prvkov je tvarovo a remeselne náročnejšie, čím vzniká hodnotnejšie dielo.

Ukážka komplexnej realizácie klasického interiéru s využítím elementov série Luxury.